Skip to main content
Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave: Nabava inventara za opremanje hostela u okviru provedbe projekta "NATURA DRNIŠ - Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000" KK.06.1.2.0022 - ponovljeni postupak

Dokumenti za preuzimanje

1. ODLUKA O ODABIRU 664 KB PDF

ODRŽIVI RAZVOJ DRNIŠKE PRIRODNE BAŠTINE POD EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

ŠTO JE NATURA 2000?

UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.