Skip to main content
Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

Sustav javnih bicikli započeo sa radom

Danas je započeo sa radom sustav javnih bicikli na području Grada Drniša.

Građanima i posjetiteljima željnim rekreacije i aktivnog odmora na raspolaganju su 24 bicikle – 8 električnih, 8 brdskih i 8 klasičnih gradskih bicikli.

Stanice za iznajmljivanje nalaze se na slijedećim lokacijama:

  • Drniš – Poljana
  • Drniš – kod Orača
  • Drniš – kod Autobusnog kolodvora
  • Pakovo Selo – Etnoland
  • Bogatić Miljevački – kod hostela
  • Promina – kod planinarskog doma

Cikloturizam je jedan od najbrže rastućih selektivnih oblika turizma u posljednjih nekoliko godina, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj, osobito zbog globalnog trenda isticanja brige o zdravlju i ekologiji.

Biciklom se najbolje može povezati rekreacija, obilazak i upoznavanje kulturnih, povijesnih i prirodnih znamenitosti neke destinacije.

Kako bi unaprijedio turističku infrastrukturu i omogućio nove sadržaje aktivnog odmora i boravka na drniškom području, Grad Drniš je kroz tri projekta koja su financirana iz europskih fondova, te dijelom i iz nacionalnih sredstava uspostavio sustav javnih bicikli sa 6 punktova za iznajmljivanje i 24 bicikle.

ODRŽIVI RAZVOJ DRNIŠKE PRIRODNE BAŠTINE POD EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

ŠTO JE NATURA 2000?

UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.