Skip to main content
Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

Obavijest o nadmetanju za postupak: Dopuna sustava javnih bicikli u Gradu Drnišu u sklopu EU projekta Natura Drniš

Naručitelj Grad Drniš je objavio "Obavijest o nadmetanju" za postupak: "Dopuna sustava javnih bicikli u Gradu Drnišu u sklopu EU projekta Natura Drniš", pod brojem objave: 2020/S 0F2-0036489.

Detalje o objavi možete vidjeti OVDJE.

Dokumenti za preuzimanje

1. OBAVIJEST O NADMETANJU 117 KB PDF

ODRŽIVI RAZVOJ DRNIŠKE PRIRODNE BAŠTINE POD EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

ŠTO JE NATURA 2000?

UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.