Skip to main content
Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

Odluka o poništenju postupka nabave: Usluga promocije i vidljivosti projekta "Natura Drniš - Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000" kroz zakup oglasnog prostora

Dokumenti za preuzimanje

1. ODLUKA O PONIŠTENJU 428 KB PDF

ODRŽIVI RAZVOJ DRNIŠKE PRIRODNE BAŠTINE POD EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

ŠTO JE NATURA 2000?

UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.