Skip to main content
Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

Poziv na dostavu ponuda za obavljanje vanjske usluge asistiranja na projektu "NATURA DRNIŠ"

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Drniša br. 2/2017) i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "NATURA DRNIŠ – Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000" (Referentni broj: KK.06.1.2.02.0022) objavljujemo Poziv na dostavu ponuda za obavljanje vanjske usluge asistiranja na projektu u okviru provedbe predmetnog projekta, a prema uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda.

Dokumenti za preuzimanje

1. POZIV NA DOSTAVU PONUDA 930 KB PDF
2. POJAŠNJENJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDA - PITANJA I ODGOVORI 124 KB PDF

ODRŽIVI RAZVOJ DRNIŠKE PRIRODNE BAŠTINE POD EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

ŠTO JE NATURA 2000?

UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.