Skip to main content
Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

Aplikacija Drniš Natura 2000 dostupna na web trgovinama

Aplikacija Drniš Natura 2000 od danas je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Trgovini Play, a uskoro i na Apple App Store-u. Aplikacija Drniš Natura 2000 izrađena je u sklopu provedbe projekta Natura Drniš - Održivi razvoj prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000. Projekt Natura Drniš se financira u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020.

Aplikacija je multijezična, s backup-om i mogućnošću stalnog održavanja, unapređivanja i ažuriranja sadržaja.

Teme prezentacije vezane su uz baštinu zaštićenog područja i infrastrukturu vezanu za posjetitelje:

  • Prirodna baština: značajke područja zaštićenog ekološkom mrežom Natura 2000 - HR1000026-Krka i okolni plato
  • Posjetiteljska infrastruktura: informiranje posjetitelja o zahtjevnosti ruta na stazi Promina, predstavljanje ponude hostela, upućivanje posjetitelja na sadržaje u gradu Drnišu i okolici te na mogućnost korištenja sustava javnih bicikli
  • Ponuda: prezentacija smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta u blizini.
  • Aplikacija će imati i mogućnost ažuriranja za unos novih podataka sukladno novim proizvodima i istraživanjima koji će se razvijati i provoditi u budućnosti.

Za korištenje aplikacije, posjetitelji bi morali imati upaljen GPS na pametnom telefonu, da jednom kad dođu na određenu točku daju informacije korisniku o tome gdje se nalazi, po čemu je ta lokacija zanimljiva, koje su zaštićene vrste i područja ekološkom mrežom Natura 2000 na tom području i slično.

Aplikacija je svojevrsna baza podataka o zaštićenoj prirodnoj baštini Drniša, Promine i okolnog područja koja je posjetiteljima dostupna na njihovom pametnom telefonu, potpuno besplatna za preuzimanje i korištenje. Aplikacija bi služila i kao promotivni alat jer bi imala mogućnost izravnog podizanja fotografija na korisnikove profile na društvenim mrežama s unaprijed određenim tekstom. Tako bi se povećala vidljivost lokacije Drniša i podigli edukativni kapaciteti posjetitelja, odnosno imali bi priliku informirati se i naučiti nešto novo (a posredno i njihovi pratitelji na društvenim mrežama) o području drniškog kraja pod Natura 2000.

Aplikacija ima dvostruki doprinos lokalnom gospodarstvu, te predstavlja i odličan kanal promocije ponude lokalne destinacije.

U tijeku je prilagodba aplikacije zahtjevima digitalne pristupačnosti te će se pojednostavniti njeno korištenje ranjivim skupinama, odnosno osobama sa različitim oblicima invalidnosti, a u tijeku je i implementacija podataka prikupljenih putem Sustava upravljanja kvalitetom zraka, koju je Grad Drniš implementirao tijekom rujna na dvije lokacije u gradu, a čija je provedba financirana kroz koncept „pametnih gradova“ od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

ODRŽIVI RAZVOJ DRNIŠKE PRIRODNE BAŠTINE POD EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

ŠTO JE NATURA 2000?

UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.