Skip to main content
Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

Započela izrada Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima

U srijedu 24. travnja u Drnišu je održan prvi sastanak radne skupine na izradi Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u okviru projekta Natura Drniš - Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000. Grad Drniš je u suradnji sa tvrtkom Park bureau d.o.o. iz Zagreba i Kreator obrt-agencija za tržišno komuniciranje iz Šibenika započeno sa izradom akcijskog plana upravljanja posjetiteljima na zaštićenom području koje je obuhvaćeno projektom Natura Drniš.

Projekt Natura Drniš se odvija na području Grada Drniša:

  • u naselju Bogatići Miljevački, unutar lokaliteta ekološke mreže HR1000026 – Krka i okolni plato – područja očuvanja značajna za ptice (POP) te u neposrednoj blizini lokaliteta HR2000918 – Šire područje NP Krka – područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS);
  • na potezu dugom 6 kilometara od naselja Lišnjak do planinarske kuće na Promini, unutar lokaliteta ekološke mreže HR1000026 – Krka i okolni plato – područja očuvanja značajna za ptice (POP).

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u zaštićenom području (ZP) dio je plana upravljanja ZP-om te ovisno o potrebama upravljanja pojedinim ZP-om predstavlja zasebni akcijski plan kao dodatak planu upravljanja (u slučaju kada je upravljanje posjetiteljima izrazito naglašen segment upravljanja) ili jednu od tema plana upravljanja, te je kao takav obvezan dokument u pozivu Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, u okviru kojeg je odobren projekt Natura Drniš.

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima treba biti usklađen s ciljevima:

Njegova osnovna namjena je uskladiti posjećivanje sa zaštitom vrijednosti u zaštićenom području. Cilj je organizacija posjećivanja na održiv način kojim se ne remeti i ne narušava prirodno i kulturno nasljeđe ovog prostora. Akcijskim planom odredit će se teme od važnosti za Grad Drniš za koje će se raspisati konkretne aktivnosti koje treba provoditi u nadolazećim godinama.

Galerija slika

ODRŽIVI RAZVOJ DRNIŠKE PRIRODNE BAŠTINE POD EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

ŠTO JE NATURA 2000?

UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.