Skip to main content
Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

Uspješno završena 2. radionica obnove suhozida Natura Drniš

Jučer je na Miljevcima na području Selina uspješno završila i druga trodnevna radionica obnove suhozida u sklopu projekta Natura Drniš.

U organizaciji Grada Drniša i izvođača tvrtkom Motonautika – Luke d.o.o. iz Murtera od četvrtka je 12 sudionika iz cijele Šibensko-kninske županije sudjelovalo na trodnevnoj radionici obnove suhozida i gradnje bunja (kućeraka, ćemera), a započeta je i gradnja guvna.

Kao što se vidi na slikama, radionica je bila uspješna, a sudionici zadovoljni i veseli.

Sve zainteresirane obavještavamo da je do kraja rujna planirana još jedna trodnevna slična radionica.

ODRŽIVI RAZVOJ DRNIŠKE PRIRODNE BAŠTINE POD EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

ŠTO JE NATURA 2000?

UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.