Skip to main content
Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

Predstavljena interaktivna knjiga "Prirodne ljepote Drniša"

U sklopu projekta "Natura Drniš - održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000" izrađena je interaktivna knjiga "Prirodne ljepote Drniša".

To je prva takva knjiga u Hrvatskoj. Radi se o slikovnici koja u kombinaciji sa interaktivnom olovkom postaje edukativni materijal koji svakom čitatelju omogućava otkrivanje biljnog i životinjskog svijeta na drniškom području zaštićenom ekološkom mrežom Natura 2000.

Interaktivna knjiga predstavlja nivo iznad konvencionalnih edukativnih materijala jer približava materiju koja se predstavlja mlađoj djeci vrtićke dobi, koja ne znaju čitati, te djeci i odraslima s poteškoćama vida ili kretanja prenoseći im znanje o prirodnoj baštini koju oni nisu u mogućnosti vidjeti ili posjetiti.

Kroz biljni i životinjski svijet čitatelja ili gledatelja vodi interaktivna audio olovka na izabranom jeziku, engleskom ili hrvatskom.

Knjiga je bogato ilustrirana i tiskana u 300 primjeraka u okviru provedbe projekta "Natura Drniš".

Danas je u Velikoj vijećnici knjiga predstavljena i javnosti, a u jutarnjim satima je gradonačelnik obišao i Dječji vrtić Drniš, te im je nakon prezentacije same knjige i poklonio 50 primjeraka knjige. Ostatak tiskanih kompleta bit će distribuiran u osnovne škole, te knjižnice.

Knjiga nije namijenjena prodaji, već je izrađena i tiskana isključivo u svrhu promocije drniške prirodne baštine i projekta Natura Drniš, međutim prema riječima gradonačelnika Josipa Begonje cilj je da se u dogledno vrijeme tiska i više primjeraka, te da postane suvenir Grada Drniša.

ODRŽIVI RAZVOJ DRNIŠKE PRIRODNE BAŠTINE POD EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

ŠTO JE NATURA 2000?

UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.