Skip to main content
Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

NATURA DRNIŠ za najmlađe

U sklopu projekta Natura Drniš prošli tjedan i danas su održane edukacije sa starijim predškolcima iz Dječjeg vrtića u Drnišu. Nakon polusatne šetnje po prirodi, s mališanima su se kroz interaktivni razgovor obradile prirodne vrijednosti drniškog kraja te načini na koji i oni mogu doprinijeti u očuvanju prirode i okoliša (ne bacati otpad, pokupiti ga ako na njega naiđu, koristiti višekratnu ambalažu,…).

Obradom slikovnice Marko na Krki, mališani su se upoznali s nekim od stanara koji nastanjuju područje ekološke mreže "Krka i okolni plato" kojem, uz Nacionalni park Krka, pripada i šire područje Grada Drniša. Po završetku radionice, mališani su dobili zadatak da se i likovno izraze te nacrtaju prirodu svoga zavičaja. Strpljivo čekamo njihove radove koje ćemo javno predstaviti na društvenim mrežama.

Ovim dvjema radionicama završen je edukativno – informativni dio aktivnosti projekta Natura Drniš, a ujedno su se ove aktivnosti lijepo uklopile i u obilježavanje Dječjeg tjedna u Gradu Drnišu.

Kroz drnišku prirodu djecu je vodila biologinja Martina Markov iz tvrtke Motonautika Luke d.o.o., a ove radionice su pokazale da je važno djecu od malih nogu oblikovati u smjeru "čuvara drniške prirode".

ODRŽIVI RAZVOJ DRNIŠKE PRIRODNE BAŠTINE POD EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

ŠTO JE NATURA 2000?

UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.