Skip to main content
Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

Svečanim otvorenjem hostela u Bogatiću obilježen kraj projekta Natura Drniš

Danas u poslijepodnevnim satima službeno je otvoren novouređeni hostel u Bogatiću Miljevačkom.

Svečanom otvorenju prisustvovali su ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak, ravnatelj SAFU-a Tomislav Petric, župan Šibensko – kninske županije Goran Pauk, domaćin gradonačelnik Grada Drniša Josip Begonja, te predstavnici tvrtki i ustanova sa područja Drniša i Šibensko – kninske županije.

Hostel je uređen u sklopu provedbe projekta Natura Drniš – održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000, koji je u travnju 2017. godine prijavljen na poziv "Promicanje održivog razvoja prirodne baštine" i ukupne je vrijednosti 5.674.022,42 kn, od čega je odobreno 4.765.774,50 kuna bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinanciralo je provedbu projekta Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini sa bespovratnom potporom u iznosu od 504.611,42 kune.

Kroz ovaj projekt je preuređen objekt stare škole u Bogatiću Miljevačkom u hostel sa kapacitetom od 20 ležajeva u 3 spavaonice, uređena je biciklistička staza na Promini u duljini od 6 km od sela Lišnjak do planinarskog doma sa svom popratnom opremom te dva odmorišta – vidikovca. Sustav javnih bicikli Grada Drniša je proširen sa dva terminala sa solarnim panelima, te sa 12 bicikli – 4 brdske i 8 električnih bicikli.

Osim posjetiteljske infrastrukture, provedene su i brojne edukativno – promotivne aktivnosti, kao što je izrada višejezične interaktivne mobilne aplikacije Natura Drniš koja se može preuzeti putem Google store-a i Apple store-a. Za edukaciju najmlađih uzrasta izrađena je interaktivna knjiga, koja u sebi inkorporira zvučne i slikovne efekte na temu drniške prirodne baštine. Riječ je o jedinstvenom sadržaju takve vrste u Hrvatskoj. Osim u edukativne svrhe, interaktivna knjiga je i interesantan promotivni materijal drniške prirodne baštine. Kroz projekt su održane i brojne edukativne radionice za djecu vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta, volonterske radionice gradnje suhozida, guvna, uređenja lokvi i okoliša te postavljanja kamenih klupa; edukacije lokalnog stanovništva o ekološkoj poljoprivredi i očuvanju krajobraza; edukacije lokalnog stanovništva i posjetitelja o konceptu aktivnog odmora u Drnišu. Sva navedena ulaganja u posjetiteljsku i edukacijsku infrastrukturu popraćena su brojnim promotivnim aktivnostima – kroz izradu dviju web stranica i zakup oglasa u medijima i na društvenim mrežama.

Partner na projektu je bila Javna ustanova Priroda Šibensko – kninske županije, koja je provela jednogodišnji monitoring ptica na drniškom području pod Naturom 2000. Fotografije drniške flore i faune snimljene tijekom jednogodišnjeg monitoringa izložene su u hostelu.

Uređenjem hostela otvorit će se nova radna mjesta i doprinijeti gospodarskom razvoju ovog kraja.

Ravnatelj SAFU-a je pohvalio Grad Drniš u prijavi i provedbi EU projekata u proteklom programskom razdoblju, s obzirom da je Grad Drniš na gotovo svim pozivima koji su bili namijenjeni jedinicama lokalne samouprave ostvario bespovratnu potporu iz fondova Europske unije. Ministrica Tramišak je najavila i otvaranje natječaja u novom programskom razdoblju, te izrazila nadu da će Grad Drniš uspjeti realizirati svoje projekte koji su u visokom stupnju pripremljenosti, poput obnove kulturne baštine na području Grada Drniša, izgradnja vatrogasnog doma, izgradnja Centra za starije osobe i druge projekte.

ODRŽIVI RAZVOJ DRNIŠKE PRIRODNE BAŠTINE POD EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

ŠTO JE NATURA 2000?

UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.