Skip to main content
Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

Grad Drniš prijavio projekt "NATURA DRNIŠ"

Danas je u SAFU predan projekt „NATURA DRNIŠ – održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000“ na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ (referentni broj : KK.06.1.2.02) iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru OP Konkurentnost i kohezija.

Projektom „NATURA DRNIŠ“ predviđeno je uređenje biciklističko-pješačke staze „Promina“ u duljini od 6 kilometara. Staza je podijeljena na 5 dionica na relaciji naselje Lišnjak – planinarska kuća na Promini. Cijela zona će se opremiti urbanom opremom uključujući: klupe, koševe za otpad, informacijske ploče i putokaze. Projektom je predviđeno uređenje dva odmorišta na atraktivnim lokacijama (na 2. dionici s pogledom na grad Drniš i kod izvora pitke vode Mali točak). Uređenjem ove staze, drniško-prominsko područje dobiva još jedan turistički proizvod u svrhu povećanja broja posjetitelja i predstavlja projekt daljnjeg razvoja cikloturizma u Drnišu. Time se zaokružuje cjelinu ponude avanturističkog i rekreativnog turizma kao i aktivnog odmora, doprinoseći tako udaljavanju od koncepta „sunca i mora“ i rasterećenju prekapacitiranosti lokacija smještenih na morskoj obali.

Projektom je predviđena i prenamjena javnog objekata – škole u hostel u Bogatićima Miljevačkim. Za objekt škole u Bogatićima Miljevačkim Grad Drniš je uspio ishodovati suglasnost Ministarstva državne imovine za pravo korištenja na rok od 15 godina. U odnosu na postojeći objekt škole dolazi do promjene namjene iz javnog objekta u turističko ugostiteljski objekt-hostel. Hostel je predviđen za boravak 20 osoba u tri spavaće sobe s pripadajućim prostorijama. Funkcioniranje hostela podrazumijeva i otvaranje novih radnih mjesta i to: 1 voditelj/ica hostela, 2 sobara/ice, 1 recepcioner/ica. Osim dodatnih smještajnih kapaciteta, uređenje hostela će doprinijeti i razvoju lokalnog gospodarstva.

Predviđena je i nabavka još dva terminala u okviru sustava javnih bicikli Grada Drniša. Naime, projektom ADRIATIC CANYONING, koji je prijavljen u okviru prekogranične suradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora, za koji je potpis ugovor planiran u svibnju 2017. godine odobreno je financiranje uvođenja sustava javnih bicikli na području grada Drniša. U sklopu ove projektne aktivnosti bi se nabavilo još dva terminala s komunikacijskom jedinicom i displejem te s 12 bicikli (4 brdske i 8 električnih bicikli). Terminali bi bili postavljeni ispred hostela u Bogatićima Miljevačkim i na biciklističkoj-pješačkoj stazi Promina ispred planinarskog doma, tako da se svi posjetitelji hostela mogu uputiti prema stazi na Promini.

Projektom je planirana i izrada aplikacije Natura Drniš, koja će biti svojevrsna baza podataka o zaštićenoj prirodnoj baštini Drniša, Promine i okolnog područja koja je posjetiteljima dostupna na njihovom pametnom telefonu, potpuno besplatna za preuzimanje i korištenje. Aplikacija bi služila i kao promotivni alat jer bi imala mogućnost izravnog podizanja fotografija na korisnikove profile na društvenim mrežama s unaprijed određenim tekstom.

Projektom se također planira izrada interaktivne knjige o prirodnoj baštini namijenjene prvenstveno djeci, planiraju se edukativni programi – škole u prirodi, radionice gradnje suhozida, pastirskih koliba „bunja“ i obnove „guvna“, radionice uređenja lokvi i okoliša, te postavljanje kamenih klupa, zatim radionice o ekološkoj poljoprivredi i očuvanju prirodnog krajobraza, te edukacije o razvoju koncepta aktivnog odmora.

U okviru ovog projekta je predviđen i jednogodišnji monitoring ptica na lokalitetima pod zaštitom ekološke mreže HR1000026 Krka, koji će provesti JU Priroda Šibensko-kninske županije.

Projekt NATURA DRNIŠ predstavlja održivi razvoj drniške prirodne baštine zaštićene ekološkom mrežom Natura 2000 putem putem razvoja nove posjetiteljske infrastrukture (hostel, biciklističko-pješačka staza, sustav javnih bicikala) za podizanje broja posjetitelja te razvoja edukativno-interpretativnih sadržaja za podizanje stupnja educiranosti posjetitelja i lokalnog stanovništva o drniškoj prirodnoj baštini, u skladu s trendovima na tržištu i razvojnim strateškim dokumentima turističke valorizacije postojećih kapaciteta.

Vrijednost projekta je 5.674.022,42 kune, od čega se iz europskih fondova planira osigurati 85% , a ostalih 15% se planira osigurati iz vlastitih sredstava Grada Drniša. Donošenje Odluke o financiranju predviđa se u rujnu 2017. godine.

ODRŽIVI RAZVOJ DRNIŠKE PRIRODNE BAŠTINE POD EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

ŠTO JE NATURA 2000?

UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.