Skip to main content
Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

Gradonačelnik Josip Begonja potpisao ugovore o sufinanciranju EU projekata u visini od gotovo 2 milijuna kuna

Danas je na tvrđavi Barone u Šibeniku gradonačelnik Grada Drniša Josip Begonja sa ministrom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Hrvojem Pavićem potpisao dva ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekata:

  • za projekt „Natura Drniš – održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000“ u visini od 504.611,42 kune,
  • a za projekt „Razvoj gospodarstva Grada Drniša kroz ulaganje u poslovnu zonu Drniš“ u visini od 1.371.029,74 kune.

Riječ je o infrastrukturnim projektima financiranim iz fondova Europske unije, a kroz Fond za sufinanciranje projekata financiranih iz EU fondova na lokalnoj i regionalnoj razini osiguran je veći dio iznosa koje je Grad Drniš dužan osigurati kao vlastiti udio u financiranju provedbe ovih dvaju projekata.

ODRŽIVI RAZVOJ DRNIŠKE PRIRODNE BAŠTINE POD EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

ŠTO JE NATURA 2000?

UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.