Skip to main content
Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

Čudesan svijet ptica u foajeu Kino i kazališne dvorane "Ivana Meštrovića" u Drnišu

Izložba "NATURA DRNIŠ" donosi fotografije najugroženijih vrsta ptica s popisa NATURA 2000 uključenih u Crvenu knjigu ptica Hrvatske.

U petak, 8. studenog 2019. s početkom u 11 sati, u foajeu Kino i kazališne dvorane "Ivana Meštrovića" u Drnišu održano je predavanje i otvorena je izložba pod nazivom NATURA DRNIŠ.

Organizatori izložbe su Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije i Grad Drniš kao nositelj cjelokupnog projekta, u suradnji s Ornitološkim društvom "Brgljez kamenjar". Izložbu čini serija od 10 fotografija nastalih tijekom realizacije monitoringa ptica u sklopu projekta "NATURA DRNIŠ - održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000".

Projekt je proveden na području Nacionalne ekološke mreže važnom za ptice Natura 2000 HR1000026 Krka i okolni plato, kojim upravlja Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije, obuhvaćene su najugroženije ptice s popisa Natura vrsta uključene u Crvenu knjigu ptica Hrvatske: velika ševa, ćukavica, crnoprugi trstenjak, kratkoprsta ševa, suri orao, orao zmijar i sivi sokol te voljić maslinar koji nije na ovoj listi, ali je važna vrsta za istraživano područje jer mu ono pruža kvalitetna staništa za gniježđenje.

Ravnateljica ustanove, mr.sc. Anita Babačić Ajduk, zahvalivši svim partnerima u projektu naglasila je:

"Kroz ovaj monitoring, osim određivanja brojnosti, rasprostranjenosti te stanja staništa promatranih vrsta, prepoznate su i ugroze te predložene mjere čijom bi se implementacijom one svele na najmanju moguću mjeru. Svakako ćemo raditi na tome da se i ubuduće na istom području provodi monitoring upravo zato što se jedino na taj način stanje ornitofaune može kvalitetno pratiti, a pogotovo zato što monitorinzi spadaju u obvezne mjere zaštite. To ne znači apsolutnu zabranu odvijanja gospodarskih djelatnosti na području ekološke mreže, već održivo upravljanje uz određene obvezne mjere zaštite."

Ivica Lolić, autor fotografija i koautor izvješća o provedenom monitoringu ptica respektabilni je hrvatski ornitolog i fotograf te stručni suradnik Zavoda za ornitologiju HAZU. Pored iznimno zanimljivog predavanja o osjetljivom ptičjem svijetu, njihovoj brojnosti i rasprostranjenosti istaknuo je koji su to glavni razlozi ugroženosti ornitofaune Drniša te smjernice za održivo upravljanje ovim značajnim lokalitetom ekološke mreže: "Za zaštitu ovog područja potrebno je poticati tradicionalno stočarstvo i poljodjelstvo, regulirati turističke aktivnosti u smislu održivog turizma, sprječavati lov i krivolov te pažljivo planirati izgradnju vjetroelektrana i dalekovoda."

"Kao nositelji cjelokupnog projekta iznimno smo ponosni na činjenicu da je ovaj projekt sufinanciran u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Kroz projekt NATURA DRNIŠ odobren u svibnju prošle godine u okviru poziva "Promicanje održivog razvoja prirodne baštine" htjeli smo predstaviti prirodnu baštinu Drniša te je uključiti u svoju turističku ponudu." istaknuo je i gradonačelnik Grada Drniša, g. Josip Begonja.

Otvorenju izložbe su prisustvovali i članovi projektnog tima iz Grada Drniša i JU Priroda, ravnatelji županijskih i gradskih ustanova, učenici Srednje škole Ivana Meštrovića i brojni drugi.

Izložba će biti otvorena do 31. prosinca 2019., svakog radnog dana od 8 do 15 sati, te se pozivaju svi zainteresirani da obiđu izložbu.

Za više informacija o samoj izložbi svi zainteresirani se mogu obratiti u JU Priroda Šibensko-kninske županije na tel: 022 218 462, a zainteresirani za razgledavanje izložbe izvan radnog vremena mogu se javiti na tel. 022 886 162.

ODRŽIVI RAZVOJ DRNIŠKE PRIRODNE BAŠTINE POD EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

ŠTO JE NATURA 2000?

UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.