Skip to main content
Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt "NATURA DRNIŠ - Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000"

Projekt Natura Drniš je prijavljen u travnju 2017. godine na poziv "Promicanje održivog razvoja prirodne baštine" i ukupne je vrijednosti 5.674.022,42 kn, od čega je odobreno 4.765.774,50 kuna bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Njegovom provedbom predviđen je razvoj posjetiteljske infrastrukture i sadržaja i to uređenje pješačko-biciklističke staze na Promini u duljini od 6 km duž koje je planirano postavljanje dvaju odmorišta i urbane opreme; preuređenje objekta stare škole u Bogatićima Miljevačkim u hostel s kapacitetom od 20 ležaja te dopuna sustava javnih bicikli nabavom dodatnih 12 bicikli za javnu upotrebu, čime se nastavlja razvoj cikloturizma na drniškom području. Osim posjetiteljske infrastrukture, planirana je izrada višejezične interaktivne mobilne aplikacije putem koji će oni koji je preuzmu moći saznati više o mikrolokaciji ekološke mreže Natura 2000 na kojoj se nalaze, preuzeti servisne kao i turističke informacije o sadržajima u blizini. Aplikacija će tako postati svojevrsna platforma za promicanje lokalnih, autohtonih proizvoda u Drnišu. Za edukaciju najmlađih uzrasta, predviđena je izrada interaktivne knjige koja u sebi inkorporira zvučne i slikovne efekte na temu drniške prirodne baštine. Konačno, projektom NATURA DRNIŠ predviđeno je i održavanje edukativnih radionica za djecu vrtiće i osnovnoškolskog uzrasta, kao i za djecu s posebnim potrebama o značenju i promicanju održivog razvoja prirodne baštine; volonterske radionice gradnje suhozida, bunja i obnove guvna, uređenje lokvi i okoliša te postavljanje kamenih klupa; edukacije lokalnog stanovništva na rubnim dijelovima Promine o ekološkoj poljoprivredi i očuvanju krajobraza; edukacije lokalnog stanovništva i posjetitelja o konceptu aktivnog odmora u Drnišu. Sva navedena ulaganja u posjetiteljsku i edukacijsku infrastrukturu bit će popraćena i promotivnim mjerama – izradom web stranice i zakupom oglasa u medijima i društvenim mrežama.

Ovim projektom Grad Drniš želi predstaviti svoju prirodnu baštinu te je uključiti u svoju turističku ponudu. To se planira kroz razvoj mreže malih hostela prenamjenom starih, devastiranih objekata čime će se povećati ukupan broj smještajnih kapaciteta. Kroz ovaj projekt urediti će se stara škola u Bogatićima Miljevačkim upravo u ovu svrhu.

Jedna od projektnih aktivnosti koja se odnosi na zaštitu i očuvanje staništa pod ekološkom mrežom Natura 2000 je monitoring ptica, a koju provodi partner na projektu JU Priroda Šibensko-kninske županije. Projekt se provodi na području ekološke mreže Krka i okolni plato koje je od iznimne važnosti za ptice, a aktivnosti monitoringa se odnose na prebrojavanje i mjerenje brojnosti i rasprostranjenosti vrste ili staništa ptica kroz vremenski period od 12 mjeseci.

Planirano je da provedba projekta NATURA DRNIŠ završi do 30. studenog 2019. godine.

Konačni učinci na kraju provedbe projekta bi trebali biti vidljivi kroz porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine na 4.208 posjetitelja do 2020. godine te porast broja podržane infrastrukture za posjetitelje također do 2020. godine.

Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta

Natura Drniš – Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000

Razdoblje provedbe

Od 1. veljače 2017. godine do 30. studenog 2019. godine

Nositelj projekta

Grad Drniš

Partner na projektu

JU Priroda ŠKŽ

Ukupna vrijednost projekta

5.674.022,42 HRK

Prihvatljivi troškovi

5.606.793,54 HRK

Iznos EU sufinanciranja

4.765.774,50 HRK

Ciljevi projekta

Razvoj nove posjetiteljske infrastrukture (hostel, biciklističko-pješačka staza, javne bicikle), te razvoj edukativno-interpretativnih sadržaja za podizanje stupnja educiranosti posjetitelja i lokalnog stanovništva o drniškoj prirodnoj baštini.

Aktivnosti na projektu

1. Razvoj posjetiteljske infrastrukture

 • Uređenje pješačko-biciklističke staze Promina
 • Uređenje hostela
 • Dopuna sustava javnih bicikli

2. Edukativne i interpretativne aktivnosti

 • Izrada aplikacije Natura Drniš
 • Izrada interaktivne knjige
 • Monitoring ptica
 • Održavanje edukativnih programa

3. Promocija i vidljivost

 • Izrada internetske stranice za smještajne kapacitete
 • Izrada web stranica projekta
 • Izrada brošura, tabli
 • Ostale promotivne aktivnosti

Kontakt osoba

 • mr.sc. Josip Begonja, gradonačelnik
 • Trg kralja Tomislava 1, 22320 Drniš, Hrvatska, EU
 • Telefon: +385 22 888 830
 • E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ODRŽIVI RAZVOJ DRNIŠKE PRIRODNE BAŠTINE POD EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

ŠTO JE NATURA 2000?

UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.